3900080 KOMATSU WHEEL LOADER, WA450-6, WA470-6, WA480-6 Construction Radiator